Pada Menu Penggajian ini terdapat beberapa menu diantaranya

  • Setup Data Pegawai
  • Setup Pengajuan Lembur
  • Setup Data penggajian

Untuk Cara Menjalankan Menu Tersebut Klik Disini .....